Braća Tankosić d.o.o.

35 GODINA SA VAMA!

Zimske bašte – Verande – Nadstrešnice

ZIMSKE BAŠTE

Konstrukcija koju izrađujemo od aluminijumskih profila. Kod ove konstrukcije je moguće integrisanje međusobno kompatibilnih fasadnih sistema, sistema M 10800, sistema za okretno – nagibna otvaranja (najčešće M 11000, zbog bolje termičke izolacije) ili harmonika vrata.

Ove konstrukcije mogu biti u sklopu nekog postojećeg objekta ili potpuno nezavisne. Zastakljena krovna konstrukcija se postavlja kao jedinstvena celina sa “zidovima” bašte.

VERANDE – “ZATVORENE“ TERASE

Zatvaranje terasa je po mnogima povećanje funkcionalnosti prostora i unapređenje izgleda objakta u celini.

Bilo da je reč o prizemnim verandama ili terasama na visini, širok je spektar mogućih rešenja “zatvaranja”. Moguća su postavljanja fiksnih pregrada (parapeta), fiksnih svetlarnika, prozora, vrata, harmonika vrata. Često se, kao i kod zimskih bašta, postavlja zastakljena krovna konstrukcija.

U nekim slučajevima je moguće , kada tehnički uslovi to dozvoljavaju , da se koriste PVC sistemi profila.

NADSTREŠNICE ULAZNIH VRATA

Konstrukcija koj dopunjuje ulazna vrata i generalno spoljašnji izgled objekta.

Ove konstrukcije izrađujemo od aluminijumskih profila ili od kutijastih čeličnih profila (takođe zaštićeni praškastim bojenjem kao i aluminijumski profili).

Nudimo širko izbor dizajna, boja, materijala pokrivne ploče (staklo, klirit, leksan).

NADSTREŠNICE - KROVNE KONSTRUKCIJE

Stvaranje ”atrijum” efekta u savremenom građevinarstvu je jedno od rešenja vrhunske estetike, koje u isto vreme rešava problem prirodnog osvetljenja u objektu. Serija M 10800 je najadekvatnije rešenje za ovaj tip konstrukcija.

Njegove osnovne karakteristike su:

  • Pokrivanje u različitim oblicima i primenama, kao što su piramide, svetlarnici, kupole, nadstrešnice.
  • Nudi građevinska rešenja za izradu višestranih piramida koje se harmonično sjedinjuju sa ostatkom konstrukcije.
  • Različite veličine poprečnih preseka profila koji omogućuju izradu atrijuma velikih razmera, bez dodatne čelične ili neke druge konstrukcije.
  • Odlična otpornost materijala na koroziju i pod najoštrijim vremenskim uslovima.
  • Sistem drenaze za odvođenje vode stvorene kondenzacijom pare.
  • Koristi se za izradu krovnih konstrukcija na tržnim i sportskim centrima, bazenima, hotelskim predvorjima, nudeći posetiocima poseban ugođaj.