Braća Tankosić d.o.o.

35 GODINA SA VAMA!

Sistem sa termičkim prekidom

SMARTIA M11000

SMARTIA M11000 je toplotno izolovani okretno-nagibni sistem koji može da zadovolji najzahtevnije potrebe zahvaljujući širokom izboru rešenja i različitom dizajnu profila.

– Osnovna dubina sistema 62,5 mm.
– Visoka toplotna izolacija sa Uw = 1,67 W/m²K za otvore dimenzija 1,5 x 2,2 m i Ug = 1,0 W/m²K.
– Postoje opcije sa skrivenim krilom kao i sa horizontalnim pivot prozorom.
– Specijalni profili za različite tipologije ulaznih vrata.
– Nekoliko različitih dizajna profila: ravni, zaobljeni, klasični.
– Može da se kombinuje sa okovom bilo sa Euro žlebom ili PVC žlebom.
– Maksimalna moguća debljina stakla do 59mm i nosivost krila do 180 kg.
– Zvučna izolacija do 46 dB sertifikovano od IFT Rosenheim instituta.
– Sertifikovan od instituta IFT Rosenheim i AAMA.