Braća Tankosić d.o.o.
Braća Tankosić d.o.o.

35 GODINA SA VAMA!

Okretni i okretno – nagibni sistemi

Aluminijumski sistemi koji se najčešće koriste za izradu ulaznih vrata , prozora i balkonskih vrata,portala i u nekim slučajevima , sistem M 11000 , kao integrisani elementi aluminijumskih fasada.

Bez termičkog prekida

Ovaj sistem ima zaobljen spoljni izgled i koristi se za izradu ulaznih vrata , prozora i balkonskih vrata.

Osnovne odlike sistema su:

  • Krilo širine 45 mm,
  • Specijalni sistem zaptivanja („ALUSEAL“) sa tri niza specijalnih guma (EPDM),
  • Sertifikovan od strane međunarodno priznatog nemačkog Instituta IFT ROSENHEIM za kvalitet zaptivanja,
  • Mogućnost zastakljivanja staklo – paketom od 10 do 32 mm.

Sa termičkim prekidom

Sistem M11000 Alutherm Plus je testiran i pouzdan sistem otvaranja, koji je proučen i dizajniran tako da odgovara širokom spektru primena kod ulaznih vrata , prozora i balkonskih vrata . Sertifikovan da bi zadovoljio sve zahteve savremenog tržista vezane za toplotnu i zvučnu izolaciju, kao i bezbednost.

Karakteristike sistema su sledeće:

  • Velika raznovrsnost izbora tipova ramova (minimalni, moderni, neoklasični, tradicionalni i inox),
  • Idealan za poslovne i stambene prostorije,
  • Visoka zvučna izolacija (do 52dB) sa tri niza specijalnih guma (EPDM) koje prate koncept maksimalne zaptivenosti sistema ”ALUSEAL”,
  • Specijalni poliamid (24 mm) za povećanu toplotnu izolaciju, upravo zbog čega je svrstan u kategoriju visoke toplotne izolacije (GRUPA 2.1: U(K) = 2.1 – 2.6 W/m2K ) od strane Instituta IFT ROSENHEIM,
  • Mogućnost zastakljivanja staklopaketom od 10 do 50 mm.