Braća Tankosić d.o.o.

35 GODINA SA VAMA!

Tehnička objašnjenja

Ovde ćemo pokušati da pobliže objasnimo tehničku terminologiju koju koristimo.

Koeficijent provođenja toplote.

Koeficijenat provođenja toplote se obeležava sa U, nekada se obeležavao sa K.
Ovo je brojčani podatak koji govori koliko toplote provodi stolarija. Nije reč o propuštanju vazduha već o samom provođenju toplote (energije).On se izražava u W/m2K.

Laički rečeno što je koeficijent provođenja toplote brojčano manji to je bolja izolacija.

Tačnija definicija bi bila : Koeficijent provođenja toplote U (K) – obuhvata prenos toplote sa fluida na stolariju, provođenje kroz stolariju kao i prenos sa stolarije na fluid, svedeno na površinu od 1m2, sa debljinom od 1m, pri razlici temperature od 1° K (1° C) između vazduha u unutrašnjosti i spoljašnjosti objekta.

U građevinarstvu se primenjuje da bi bilo jasno o kom stepenu toplotne izolacije je reč.
Ovde smo prilikom navođenja ovog podatka dali vrednost za gotovu, zastakljenu stolariju. Na vrednost koeficijenta provođenja toplote stolarije utiču ne samo profili nego i vrsta stakla.

Aluminijumski profili sa termičkim prekidom ili bez

Često je postavljano pitanje o smislu i svrsi tzv. „termo mosta“ ili „termičkog prekida“.

Sama svrha termičkog prekida je da onemogući prolaz toplote kroz aluminijumski profil. Temperaturna razlika koja se javlja između unutrašnjosti i spoljašnjosti objekta dovodi do razmene toplote kroz aluminijumski profil (nije u pitanju propuštanje vazduha već same toplote-energije). Na prikladnom mestu se profil bukvalno prekida i to mesto, umesto aluminijuma je sačinjeno od poliamida. Poliamid ima tu osobinu da je odličan toplotni izolator. To mesto gde je umetnut poliamid se naziva termički prekid. Sada je ukupna termička provodnost aluminijumskog profila umanjena, tj. koeficijent provođenja toplote je znatno manji (profil je bolji toplotni izolator). Iz ovog razloga našim klijentima preporučujemo izradu stolarije od profila sa termičkim prekidom. Profile bez termičkog prekida predlažemo za izradu stolarije za poslovne objekte (hale, lokali, skladišta i sl.) ili za privatne objekte u kojima se ne boravi često (pomoćni objekti, podrumi, ostave i sl.)

Netačno je da klasu termičke izolacije aluminijumskih profila određuje broj komora. Iako aluminijumski profili imaju u sebi komore, one ne utiču na toplotnu izolaciju profila, već je svrha komora da profilu obezbede potrebnu statičku čvrstinu, pri tome da se ukupna masa profila ne poveća značajno (princip izrade avionskog krila).

Profil bez termičkog prekida Prikazan je slučaj kada je unutrašnjost toplija od spoljašnjosti. Vidimo da toplota prolazi do spoljne strane profila

Profil sa termičkim prekidom Prikazan je slučaj kada je unutrašnjost toplija od spoljašnjosti. Vidimo da je topla samo unutrašnja strana profila