Braća Tankosić d.o.o.

35 GODINA SA VAMA!

Više o PVC prozorima

Od 125 do 320 dolara se godisnje ustedi na računima za struju ukoliko se drveni prozori zamene sa PVC prozorima. Ovi rezultati su zasnovani na istraživanjima populacije koja troši energiju na zagrevanje i hlađenje prostora od 610 kvadratnih metara,a to su kuće kod kojih prozori predstavljaju 15 odsto njihovih ukupnih površina. Stvarna ušteda energije zavisi dosta od klimatskih uslova i karakteristika kuća. Danas se živi u kućama koje se hlade preko leta i greju tokom zime, a poenta je da troškove energije plaćamo što manje. Odlične toplotne karakteristike PVC prozora pomažu da to postignemo. Specijalno napravljeni izolacioni prostor kod PVC prozora u kombinaciji sa njihovim malim koeficijentom prolaza toplote čine ove prozore idealnom barijerom. Njihove ekološke performanse u drugim oblastima su takođe impresivne.

PVC prozori čuvaju energiju

PVC prozorski okviri i uglovi okvira su zavareni tako da su maksimalno jaki i pružaju zaštitu od vetra i vode. Testovi i ispitivanja su pokazali da PVC prozorski okviru imaju izuzetne izolacione mogućnosti, U(k)-vrednost kod ovakvih prozora je veoma niska zahvaljujući odličnim toplotnim performansama okvira. Topao vazduh ostaje unutar prostorije tokom zime, a hladan tokom leta. Energija se na taj način čuva kao i novac namenjen za plaćanje komunalija zato što grejanje i rashladni uređaji ne moraju non stop da rade da bi se održala željena temperatura.

Dobitna kombinacija – visoka otpornost i mala potreba za održavanjem

PVC prozori ne trule, ne rđaju, ne bubre, ne Ijušte se i otporni su na termite i druge insekte. PVC je otporan na gljivice i plesan. Čak i jaka kiša ili obično pranje sa vodom i tečnošću za čišćenje je sve što je potrebno da bi PVC prozori bili čisti.

Broj prodatih PVC prozora na tržištu je na prvom mestu u odnosu na druge materijale.

Otpornost na vatru

Prozori od PVC-a, su napravljeni od polimera i otporni su na vatru. PVC se sam ugasi ukoliko se ukloni izvor vatre. PVC prozori su u stanju da zadovolje sve potrebe u građevinarstvu koje se odnose na otpornost na požare, zapaljivost i dim. Određeni PVC se koristi za izradu izolacionih električnih kablova. Većina naučnika zna da je najveća opasnost prilikom požara od toplote i oslobađanja ugIjen monoksida jer se ovaj otrovni gas proizvodi sagorevanjem svih organskih materijala, prirodnih i sintetičkih. Prednost prilikom korišćenja proizvoda od PVC-a je da oni prilikom paljenja ne ispuštaju veliki broj toksičnih gasova.

PVC ne utiče na uništavanje prirodnih resursa

Glavne komponente od kojih se prave PVC proizvodi su obična so. Više od polovine PVC smole se dobija iz soli, i prirodnog gasa ili nafte. Proizvodnja PVC-a, širom sveta potroši manje od 0,3 odsto sve godišnje potrošnje nafte i gasa i oko 10 odsto godišnje potrošnje soli.

Korist za okruženje prilikom korišćenja PVC prozora

Ispitivanja koja su sproveli eksperti za životni vek proizvoda Greg Noris i Piter Jost pokazuju da je period u kojem se koristi neki materijal veoma značajan za njegov uticaj na okolinu. PVC je veoma koristan za okruženje zato što je energetski efikasan, ima dobru toplotnu izolaciju, malo utiče na efekat stvaranja staklene bašte, mala je potreba za njegovim održavanjem i on je veoma trajan. Istraživanje koje je sprovela Franklin Asocijacija pokazuje da PVC prozori zahtevaju samo jednu trećinu energije koje se iskoristi za proizvodnju aluminijumskih prozora. Ovo istraživanje je takođe pokazalo da korišćenje PVC prozora uštedi u Americi skoro dva biliona BTU-a energije za godinu dana – to je dovoljno da se zadovolji potreba za električnom energijom kod skoro 20.000 domaćinstava.

Industrija koja je fokusirana na okruženje, zdravstvo i bezbednost

PVC zadovoljava sve standarde koji se odnose na zdravstvo, bezbednost i druge zahteve u okviru zaštite okoline. Industrija za proizvodnju PVC-a je podvrgla ovaj materijal raznim ispitivanjima koja su pokazala da je on bezbedan za korišćenje. Neki su se zabrinuli zbog ispuštanja ugljen-dioksida tokom proizvodnje PVC-a i zbog mogućnosti paljenja zato što PVC sadrži hlorid. Ugljen-dioksid se ne ispušta namerno, on se pojavljuje u slučaju kada se pali materijal koji sadrži hlorid, zato što se hlorid nalazi svuda u okruženju. Ugljen-dioksid se javlja usled požara u šumama i erupcije vulkana, takođe se javlja čovekovim uticajem paljenjem drveta ili smeća, a i vozila na dizel ispuštaju ugljen-dioksid u atmosferu. Činjenica je da je najveći izvor ugljen-dioksida danas ustvari paljenje otpada. Proizvodnja PVC-a danas predstavlja manje od jednog procenta ispuštenog ugljen-dioksida u okruženje, to je manje od mnogih industrija koje proizvode građevinske proizvode. Dobre vesti su da se emisija ugljen-dioksida u atmosferu smanjila u poslednjoj deceniji i smatra se da će se još više smanjiti u budućnosti.