35 GODINA SA VAMA!

Braća Tankosić d.o.o.

Blog

Saveti pri izboru prozora

Saveti pri izboru prozora Zbog dugotrajnosti savremene građevinske stolarije, većina ljudi je svesna da o kupovini ili zameni prozora i vrata na stanu ili porodičnoj kući odlučuje samo jednom. S druge strane prozori i vrata su važan građevinski element koji utiče na izgled kuće, stana ili poslovnog prostora, te je zbog toga potrebno biti izuzetno [...]
Ceo članak

Tehnička objašnjenja

Tehnička objašnjenja Ovde ćemo pokušati da pobliže objasnimo tehničku terminologiju koju koristimo. Koeficijent provođenja toplote. Koeficijenat provođenja toplote se obeležava sa U, nekada se obeležavao sa K. Ovo je brojčani podatak koji govori koliko toplote provodi stolarija. Nije reč o propuštanju vazduha već o samom provođenju toplote (energije).On se izražava u W/m2K. Laički rečeno što [...]
Ceo članak

Buka

Buka Zvučna izolacija U stručnoj literaturi o akustici mogu se naći rezultati merenja koji pokazuju da dvostruko okno sa staklima debljine od po 3 mm, ako je rastojanje među staklima manje od 13 mm ima malo manju izolacionu moć od jednostrukog stakla debljine 5,5 mm. Pogoršanje u odnosu na jednostruko okno posledica je rezonantnih pojava [...]
Ceo članak

Provetravanje i kondenzacija vlage

Provetravanje i kondenzacija vlage Sve češće u savremenom stanovanju kao i kod saniranja starih objekata , dolazi do problema pojave kondenzacije i plesni u stambenim prostorijam .Ovo ne dovodi samo do oštećenja objekata već do pada kvaliteta življenja pa i do narušavanja zdravlja. Za nastajanje kondenzacije u stambenim prostorijama postoji više razloga: Novoizgrađeni objekti poseduju odrđenu [...]
Ceo članak